WiFi Calling AIS TRUE Dtac เปิดให้ใช้งานแล้วทั่วประเทศ


ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่สามารถรองรับ WiFi Calling ได้ ถ้าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า WiFi Calling คืออะไร อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆคือ “เป็นระบบเปลี่ยนสัญญาณ WiFi อินเตอร์เน็ตให้กลายเป็นสัญญาณโทรศัพท์ ให้ท่านได้โทรศัพท์ติดต่อใครก็ได้โดยในพื้นที่นั้นไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณมือถือ” เห็นแค่นี้ก็คงรู้สึกดีใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับ กับ เทคโนโลยีแบบนี้ที่เมืองไทยของเราได้ใช้กันทุกเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น AIS TRUE และ Dtac ต่างก็สามารถใช้งาน WiFi Calling กันได้หมดแล้ว

โทรศัพท์รุ่นไหนบ้างที่ใช้งาน WiFi Calling ได้

กลุ่มโทรศัพท์ อย่าง iPhone ควรเป็น iOS 8 ขึ้นไป และ กลุ่มผู้ใช้ Android จะต้องเป็นเวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไป

ข้อควรรู้สำคัญสำหรับผู้ที่จะใช้งาน WiFi Calling

  1. การเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้งานโดยพื้นที่นั้นอาจจะมีสัญญาณมือถืออยู่ ควรให้โทรศัพท์นั้นอยู่ใน Airplane mode
  2. บางค่ายอาจจะใช้งานระบบนี้ได้เฉพาะ กลุ่มผู้ใช้งานรายเดือน
  3. ถึงระบบ WiFi Calling จะสามารถใช้งานได้ทั้ง ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ แต่สิ่งสำคัญคือ สามารถโทรได้แค๋หมายเลขที่เป็นของประเทศไทยเท่านั้น
  4. ค่าบริการ WiFi Calling เสียค่าใช้จ่ายอย่างไร เอาจริงๆคือไม่เสียครับ เพราะเป็นการโทรผ่านอินเตอร์เน็ต WiFi

ดูข้อมูล WiFi Calling ของผู้ให้บริการ AIS, TRUE, Dtac ได้ที่นี่

  • AIS: เปิดใช้โดยกด *399*1#
  • TrueMove H: http://truemoveh.truecorp.co.th/news/detail/198
  • Dtac: https://www.dtac.co.th/network/wifi-calling.html