skyscanner “สกายสแกนเนอร์” เปิดตัวฟีเจอร์ “คะแนนคุณภาพ”


สกายสแกนเนอร์ (www.skyscanner.co.th) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “คะแนนคุณภาพ” เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินหรือบริษัทตัวแทนรับจองตั๋วเครื่องบิน

คะแนนคุณภาพมาจากข้อคิดเห็นของนักเดินทาง โดยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการลูกค้าของสายการบินและบริษัทตัวแทนรับจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้จากผลสำรวจที่จัดทำโดยบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากสกายสแกนเนอร์ พบว่าความถูกต้องและความโปร่งใสของราคาเป็น 2 ปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ* สกายสแกนเนอร์จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้บริการค้นหาตั๋วเครื่องบินตัดสินใจเลือกจองตั๋วเครื่องบินจากคุณภาพของเว็บไซต์ บริการหลังการขาย และความถูกต้องของราคา ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้จะช่วยให้สายการบินและบริษัทตัวแทนรับจองตั๋วเครื่องบินสร้างความแตกต่างทางธุรกิจในด้านการบริการและราคา

ข้อมูลนับล้านจากผู้ใช้สกายสแกนเนอร์ทั่วโลกถูกนำมาใช้ในการคำนวณเป็นคะแนนคุณภาพระดับ 1 ถึง 5 ซึ่งคะแนนทั้งหมดมาจากข้อมูลประสบการณ์ความพึงพอใจในการจองผ่านสายการบินและบริษัทตัวแทนรับจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์และเป็นข้อมูลที่รวบรวมในช่วง 91 วันที่ผ่านมา โดยเกี่ยวกับความถูกต้องของราคา ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ความง่ายในการจองบนเว็บไซต์ รวมถึงคำติชมของลูกค้า ทั้งนี้ข้อมูลการประเมินคุณภาพได้รับการอัพเดตเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับเพื่อประเมินคุณภาพนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการเดินทางบนเครื่องบินแต่อย่างไร

ผู้ใช้บริการสกายสแกนเนอร์สามารถเห็นคะแนนการประเมินคุณภาพได้หลังจากกดเลือกเที่ยวบินเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการเดินทาง

skyscanner

นาย จอน ธอร์น เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของสกายสแกนเนอร์ กล่าวว่า “สกายสแกนเนอร์มุ่งมั่นในการทำให้กระบวนการจองตั๋วเครื่องบินเป็นไปได้อย่างชัดเจน ง่ายและน่าเชื่อถือมากที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงนำเสนอข้อมูลและฟีเจอร์ต่างๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกเดินทางไปกับเที่ยวบินที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดด้วยการมีเครือข่ายข้อมูลเที่ยวบินครอบคลุมทั่วโลก แต่เนื่องจากมีผู้ให้บริการจองมากมาย เราจึงจัดให้มีฟีเจอร์นี้เพื่อมอบความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการสกายสแกนเนอร์ในการเลือกจองตั๋วเครื่องบินจากผู้ให้บริการจองอันหลากหลาย ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกค้าของเราจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าจะได้รับ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจนอกเหนือจากข้อมูลราคาตั๋ว”

“เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่ใช้สกายสแกนเนอร์จะได้รับบริการที่ดีเยี่ยมจากบริษัทที่เลือกจองตั๋วเครื่องบินด้วย เราจึงติดตามและกำหนดมาตรฐานในเรื่องความโปร่งใสของค่าธรรมเนียม การเสนอขายสินค้า และความถูกต้องของราคา การจัดอันดับจะสะท้อนถึงคุณภาพของสายการบินและบริษัทตัวแทนรับจองตั๋วเครื่องบินที่ให้บริการที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้เรายังส่งคำติชมจากลูกค้าไปยังบริษัทรับจองตั๋วเครื่องบินเพื่อให้บริษัทเหล่านี้ได้ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านต่างๆ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟีเจอร์การจัดอันดับคุณภาพของเราจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม”