คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ Rapid Report ในการส่งผลคะแนนประชามติ


พัฒนาไปอีกขั้นกับการใช้สมาร์ทโฟนไปในทิศทางที่ดีของหน่วยงานประเทศ ที่เลือกใช้ Rapid Report เป็นเครื่องมือส่งผลคะแนนออกเสียงประชามติ ที่ประชาชนได้ออกเสียงในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้บอกว่า “ประชาชนจะได้รับผลคะแนน อย่างไม่เป็นทางการ โดยประมาณ 3 ชั่วโมง หลังนับคะแนน” ถ้าอย่างไร อย่าลืม โหลด App Rapid Report มาติดไว้ในเครื่องเพื่อติดตามคะแนนการการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม

คลิปข่าวจากช่อง PPTV HD ในการพูดเกี่ยวกับ Rapid Report

Rapid Report - เข้าสู่ระบบ Rapid Report - บันทึกข้อมูล Rapid Report - เลือกรายการ Rapid Report - วันรับมอบอุปกรณ์ Rapid Report - วันออกเสียง

ผู้ที่สนใจ Rapid Report ดาวน์โหลดได้ที่

Rapid Report

Rapid Report