PSC 1111 ร้องเรียน ร้องทุกข์ให้รัฐบาลทราบด้วยตัวเอง


แนะนำ App ของทางภาพรัฐกันครับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สร้างแอปพลิเคชันไว้สำหรับให้ประชาชนได้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์ของท่านด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า “PSC 1111” ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆที่ต้องการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับรัฐบาลได้รับทราบ

ที่จะถูกรับเรื่องโดยตรงจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง มุ่งหวังจะให้ประชาชนภายในประเทศได้รับประโยชน์สุขมากที่สุด สะดวกสบายรวดเร็วบน App PSC 1111 นี้ครับ แอปพลิเคชันรองรับสมาร์ทโฟนทั้ง IOS (iPhone,iPad) และ Android (Samsung,LG,Mi,HTC)

PSC-1111-เมนูระบบ

เมนูของระบบ PSC 1111

PSC-1111-ติดตามเรื่องร้องทุกข์

ติดตามเรื่องร้องทุกข์ ได้ง่าย

PSC-1111-ยื่นเรื่องด้วยตัวเอง

หน้าตา app ค่อนข้างสวยงาม

PSC-1111-ร้องเรียน-ร้องทุกข์

แบบฟอร์มที่ไว้สำหรับใส่ข้อมูล

PSC-1111-ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

หน้า login แอป

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน PSC 1111

App Store (iPhone,iPad,iPod)

app store แอปพลิเคชัน PSC 1111

Google Play (Android,Samsung,HTC,LG,MI)

google play PSC 1111