Apple ถูกปฏิเสธการลดราคาชิ้นส่วนของ iPhone 7 จากโรงงาน


แหล่งข่าวรายงานว่า Apple พยายามที่จะต่อรองกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนของ iPhone 7 ในประเทศไต้หวัน ให้มีราคาถูกลง เนื่องจากปริมาณที่สั่งผลิตนั้นมีจำนวนค่อยข้างมากพร้อมกับ Apple ต้องการที่จะให้มีราคาต้นทุนที่ถูกลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ใน Apple iPhone 7 รุ่นใหม่นั้นมีต้นทุนสูงพอสมควร

แต่ไม่ทันไรหลังจาก Apple ได้ทำการขอลดราคาชิ้นส่วนจากโรงงานผลิตในประเทศไต้หวัน ก็ถูก โรงงานผลิตชิ้นส่วนปฏิเสธทันที ถ้ามองในมุมของผู้ใช้งานอย่างเราทุกคนก็คงเสียดายเพราะถ้า Apple ได้ลดราคาในส่วนนี้ เป็นไปได้ ผู้ใช้งานทุกท่านอาจจะได้ใช้ iPhone 7 ในราคาไม่สูงเกินไป ดีไม่ดีอาจจะราคาเท่าเดิม หรือ สูงกว่าเดิมไม่เกิน 2,000 บาท

แต่ทางผู้ใช้งานอินเตอร์หลังจากอ่านข่าวนี้ เกือบทุกคนคิดว่า ถึง Apple ได้ลดราคาชิ้นส่วนจริง ก็ไม่มาลดราคาให้ผู้ใช้งานอย่างเราหรอก เพราะ Apple ต้องการกำไรในการขายที่มากขึ้น มารอลุ้นกันว่า iPhone 7 และ iPhone 7 Plus จะมีการวางจำหน่ายในราคาเท่าไร เราจะติดต่กันต่อไป

apple-store-taiwan