Google Image Search เพิ่มปุ่มแบ่งหมวดหมู่


ล่าสุด!.. Google ได้เพิ่มลูกเล่นในระบบ Google Image Search จากภาพจะเห็นได้ว่าเป็นการ แยกหมวดหมู่ของรูปภาพ จาก Keyword ที่ค้นหา ทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถค้นหารูปภาพได้ตรงหมวดหมู่มากขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องดีพอสมควร ถ้ามองแบบเก่าอย่างในภาพ ถ้าเราค้นคำว่า SEO ตรงแถบที่เป็นปุ่มสี จะแสดงเป็น คำเกี่ยวข้อง และจะเป็น seo google seo คือ แต่ด้วยที่ Google ปรับใหม่จะแบ่งเป็นคำชัดเจนสีสันสดใสตามแบบของ Google ให้น่าคลิกใช้งานโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิม ไปลองใช้กันได้เลย

+ There are no comments

Add yours