Apple ประกาศจัดระเบียบแอพพลิเคชั่นภายใน App Store ใหม่


Apple ส่งเมล์ประกาศให้ลูกค้าได้ทราบถึงนโยบายที่กำลังจะทำซึ่งภายในอีเมล์ดังกล่าวนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการแอพพลิเคชั่นภายใน App Store ให้ดียิ่งขึ้น โดยเราได้อ่านและจำใจความมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจได้อย่างง่ายดังนี้

Apple จะทำการจัดระเบียบแอพพลิเคชั่นภายใน App Store โดยจะจัดการให้ แอพพลิเคชั่น ที่ไม่มีการอัพเดทใดๆ หรือ ไม่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้รองรับกับ IOS 10 ที่จะเปิดให้ผู้ใช้งานทุกท่านได้อัพเดท ส่งผลให้แอพพลิเคชั่นเก่า หรือ ไม่สามารถพัฒนาให้รองรับ IOS 10 ได้จะถูกลบออกทันที

สามารถดูรายละเอียดอีเมล์ทั้งหมดได้รูปภาพด้านล่าง

Apple is going to remove abandoned apps from the App Store