App Store อนุญาติให้ดาวน์โหลด APP ผ่าน 3G/4G สูงสุด 100 MB


รู้หรือยัง? App Store ได้เปลี่ยนข้อจำกัดในการให้ผู้ใช้งานผ่าน 3G/4G สามารถดาวน์โหลด APP ที่มีขนาดสูงสุดอยู่ที่ 100 MB แล้วนะ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานที่นับวันมีการใช้บริการผ่าน 3G/4G มากขึ้น และ ผู้ให้บริการหลายๆเจ้าก็เริ่มแข่งขันกันในเรื่องให้ความเร็วสูงสุดของสัญญาณเน็ตกันแล้ว

ถึงจะปล่อยให้ดาวน์โหลดไฟล์ขาดถึง 100 MB แต่ทางเรา แนะนำ ถ้าแถวๆนั้นมี WIFI ใช้ WIFI นั้นล่ะครับ จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วเน็ต และ อีกกรณีคือบาง APP โหลดมาแล้วมีการอัพเดทภายในอีกด้วย