รู้ทันโรคมะเร็ง แอปเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งจากสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ


ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนบ้านเราที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะทางด้าน โรคมะเร็ง ได้ดีมากที่สุด นั้นก็คือ แอป รู้ทันโรคมะเร็ง ดูแลเนื้อหาโดย สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ แน่นอนว่า ข้อมูลน่าเชื่อถือมาก พร้อมกับในตัวแอปมีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็ง มากมายให้เราได้ศึกษา

เช่น สาเหตุการเกิดมะเร็ง มะเร็งอาการเป็นอย่างไร อาหารและยาที่ต้านมะเร็งได้ รวมไปถึง ที่อยู่ของสถานบันรักษาทำให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมกับถ้าเจออาการตามในแอปก็สามารถติดต่อโดยตรงกับสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ ได้อีกด้วย ถือว่าคุ้มค่าถ้าโหลดลงมาติดเครื่องของเราไม่ว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นกับ รู้ทันโรคมะเร็ง

รู้ทันโรคมะเร็ง-หน้าหลัก

รู้ทันโรคมะเร็ง-เนื้อหาและที่อยู่

ดาวน์โหลด แอป รู้ทันโรคมะเร็ง

ดาวน์โหลด รู้ทันโรคมะเร็ง ผ่าน App Store

รู้ทันโรคมะเร็ง

ดาวน์โหลด รู้ทันโรคมะเร็ง ผ่าน Google Play

รู้ทันโรคมะเร็ง